Osallistumisehdot

1. YLEISTÄ

Järjestäjä: Active Expo Oy
Paikka: Naantalin vierasvenesatama ja sen välitön ympäristö
Aika: 24.-26.5.2024
Aukioloajat: perjantai klo 13-20, lauantai klo 10.00-18.00 ja sunnuntai klo 10.00-17.00

2. PAIKANVUOKRAT

Paikanvuokriin lisätään arvonlisävero.

Näyttelypaikat laskutetaan ennakkoon kokonaisuudessaan. Maksettu paikanvuokra on näyttelyyn osallistumisen edellytyksenä.

LAITURIPAIKAT:

33 EUR/m2 (veneen pituus x leveys) Alennus veneestä nro 2. 20%, nro 3. 30%, nro 4. ja sitä seuraavista 40% Vene nro 1. on aina suurin, nro 2. toiseksi suurin jne.
Käytettyjen osasto (laituri5) Hnta 300 EUR / vene

MAAOSASTOT:

– Maaosastot 33 EUR/m2 (kattamaton maaosasto), minimiosallistumismaksu 300€ (alv 0%)

SÄHKÖT:

Laituripaikkoihin sisältyy sähkön käyttö, maaosastoille on mahdollista ostaa sähkö (16A) hintaan 100 EUR (kulutuksesta ei veloiteta). Maaosastolle on varattava maadoitettua sähköjohtoa min. 5m. Mahdolliset voimavirtatarpeet sovitaan ja hinnoitellaan erikseen.

3. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA TUOTTEET

Esillä olevat veneet ja veneilytuotteet:
Näyttely on avoinna uusille, uudenveroisille, ammattimaisesti kaupan pidettäville tai tilauksesta valmistettaville veneille ja veneilytuotteille. Näyttely on avoinna veneiden ja muiden venealan tuotteiden valmistajille, heidän valtuuttamilleen edustajille sekä alan viranomaisille, järjestöille ja julkaisuille. Järjestäjä pidättää oikeuden varata erillisen alueen messulaitureista laadukkaille käytetyille veneille.

Muut tuotteet: Esillä olevat tuotteet tai tuoteryhmät tulee kuvailla ja hyväksyttää järjestäjällä ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisimman tarkasti.
Ainoastaan ne tuotteet/tuoteryhmät, jotka järjestäjä on hyväksynyt, voidaan asettaa näytteille. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen. Veneitä/tuotteita ei näyttelyn aukioloaikana saa viedä pois osastolta.

4. NÄYTTELYTILAN VARAUS

Näyttelytila varataan ilmoittautumislomakkeella. Hyväksytty ilmoittautuminen on varaus, joka on samalla molempia osapuolia sitova, näyttelypaikkaa ja paikanvuokraa koskeva sopimus. Samalla näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näyttelyn osallistumisehtoja.

Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta ilman järjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai edelleen luovuttaa osastoaan tai sen osaa. Näytteilleasettajalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 14 päivän kuluessa siitä, kun järjestäjän hyväksyminen on ilmoitettu myyjälle, kuitenkin viimeistään 1.5.2024 mennessä.

5. NÄYTTELYOSASTON SIJOITUS

Järjestäjä määrittelee veneiden/osastojen lopullisen sijainnin huomioiden näytteilleasettajien toiveet mahdollisimman hyvin. Järjestäjälle on oikeus mahdollisen tilanpuutteen johdosta rajata näytteilleasettajan näyttelyyn ilmoittamien veneiden määrää ja kokoa. Järjestäjä pidättää oikeuden näyttelyosaston koon muutoksiin maksimissaan 15%.

6. PAIKANVUOKRAN MAKSU

Paikanvuokra on maksettava kokonaisuudessaan 12.5.2024 mennessä. Maksettu paikanvuokra on näyttelyyn osallistumisen edellytyksenä. Mikäli myyjä peruuttaa osallistumisensa näyttelyyn myöhemmin kuin 15.4.2024 mennessä, on järjestäjällä oikeus periä 20 % myyntipaikan vuokrasta.
Mikäli peruutus tapahtuu 1.5.2024 jälkeen, on järjestäjällä oikeus periä koko paikanvuokra. Jos myyjä ei ole maksanut vuokriaan edellä mainittuihin päivämääriin mennessä, on järjestäjällä oikeus ilman eri ilmoitusta osoittaa varattu tila muiden käyttöön.

7. OSALLISTUMISEN PERUUNTUMINEN

Mikäli näytteilleasettaja ei ole käyttänyt 4. kohdassa mainittua peruutusoikeutta ja näyttelypaikan varaus peruutetaan myöhemmin kuin 22 päivää ennen näyttelyn alkamista, järjestäjä perii kaikki näytteilleasettajalle erääntyneet kulut täysimääräisinä.

8. OSASTOJEN RAKENTAMINEN

Näytteilleasettaja vastaa itse osastonsa rakentamisesta. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa rakenteet ja määrätä tehtäväksi tarvittavat muutokset. Osastojen rakentamisessa ja purkamisessa tulee noudattaa seuraavia ja myöhemmin erikseen annettavia ohjeita:

Messusatama

veneiden tuonnin satamaan saa aloittaa keskiviikkona 22.5. klo 8.00
veneiden tuomisesta ennen määräaikaa tai jättämisestä määräajan jälkeen Naantalin venemessualueelle on sovittava erikseen järjestäjän kanssa.

Maaosastot ja –myyntipaikat

Osastojen rakentamisen saa aloittaa keskiviikkona klo 16.00.
Järjestäjän toimittamiin messutelttoihin ja myyntipöytiin pääsee pe 24.5 klo 8.00 mennessä.
Kaikkien osastojen tulee olla valmiina perjantaina 24.5. klo 12:30 mennessä

Näyttelyn purkamisen saa aloittaa sunnuntaina 26.5. klo 17.00 jälkeen. Veneet on vietävä pois tiistaihin 28.5 klo 12.00 mennessä. Purkutyöt on keskeytettävä klo 22:00-7:00 välisellä ajalla. Maaosastot on purettava maanantaihin 27.5. klo 18.00 mennessä.

Näytteilleasettaja on velvollinen korvaamaan kaiken kiinteille rakenteille, irtaimistolle, laitureille tai ympäristölle aiheuttamansa vahingon Erilaisten rakenteiden kiinnittäminen laitureihin on turvallisuussyistä kielletty.

9. TAVAROIDEN KULJETUS

Näytteilleasettaja toimittaa tavaransa näyttelypaikalle ja sieltä pois omalla kustannuksellaan. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden vastaanottamisesta, purkamisesta tai säilytyksestä eikä vastaa näyttelyn jälkeen tavaroiden pois lähettämisestä.

10. VARTIOINTI JA VAKUUTUKSET

Järjestäjä vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä näyttelyalueella, mutta ei vastaa veneiden/tuotteiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Messuajan ulkopuolella vartiointiliike vastaa alueen vartioinnista, mutta on suositeltavaa tyhjentää osasto näyttelyajan ulkopuolella. Aluetta ei suljeta öisin. Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista kolmannelle henkilölle aiheutuneet vahingot. Näytteilleasettajalle muuten aiheutuneita vahinkoja vastuuvakuutus ei korvaa. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeellisiksi katsomistaan vakuutuksista.

Yövartiointi 24-26.5 pe-la ja la-su välisinä öinä.

11.  NÄYTTEILLEASETTAJAKORTIT

Näytteilleasettaja saa maksettuaan paikanvuokransa näyttelyn ajaksi käyttöönsä henkilökohtaisia näytteilleasettajakortteja.

12. VENEIDEN KOEAJOT JA ESITTELY

Koeajot näyttelyveneillä ovat sallittuja myös näyttelyaikana. Näytteilleasettajalla on oikeus estää yleisöltä pääsy veneisiin.

13. VÄHITTÄISMYYNTI

Vähittäismyynti on sallittua messuilla.

14. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osallistumisehtoja sekä niiden täydennykseksi näyttelypaikalle esille pantuja tai muulla tavalla annettuja ohjeita. Siltä varalta, ettei Active Expo Oy ylivoimaisten esteiden vuoksi voisi järjestää näyttelyä edellä mainittuna aikana, se pidättää oikeuden näyttelyn peruuttamiseen tai ajankohdan siirtämiseen. Ylivoimaisena esteenä pidetään Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota Järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta vastaavaa messutilojen käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, pandemiaa, maanjäristystä, sotaa tai kapinaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Järjestäjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Järjestäjän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

Yhteistyössä

 

Tilaa uutiskirjemme